Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση

 • Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Με τη συνεργασία:

 • Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
 • Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας
 • Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος – Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας
 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Χρόνος διεξαγωγής:

5-8 Απριλίου 2023


Τόπος διεξαγωγής:

Athenaeum Intercontinental

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93
T.K. 117 45, Αθήνα 


Υποβολή εργασιών:

Λήξη υποβολής εργασιών 24 Φεβρουαρίου 2023


Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.


Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Οι συνεδριάσεις θα είναι προσβάσιμες μέσω livestreaming στο site www.livemed.gr. Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τις ομιλίες παρακαλούμε πραγματοποιήστε την εγγραφή στο Συνέδριο και συνδεθείτε στην πλατφόρμα www.livemed.gr με το Username (Όνομα Χρήστη) και Password (Κωδικός Πρόσβασης) που θα σας σταλεί. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».


Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).


Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.


Γραμματεία:

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

 • Τηλ.: 210 98 80 032
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: www.esko2023.gr - www.events.gr