Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:  Ζένια Σαριδάκη
   
Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Τσουκαλάς
   
Γεν. Γραμματέας:  Αναστάσιος Μπούτης
   
Ειδ. Γραμματέας:  Μιχαήλ Νικολάου
   
Ταμίας:  Αθηνά Χριστοπούλου
   
Μέλη:  Σοφία Αγγελάκη
  Εμμανουήλ Σαλούστρος
   
   

Επιστημονική Επιτροπή


 

Προέδροι:  Α. Χριστοπούλου
  Η. Αθανασιάδης
  Α. Ψυρρή
 
Μέλη:  Α. Ανδρεάδου Ι. Κωτσαντής Ε. Ραζή 
  Μ. Βασλαματζής  Σ. Λαμπρόπουλος  Ι. Σουγκλάκος 
  Ευ. Γαλάνη  Σ. Λέββα  Β. Σουλιώτης 
  Α. Δίγκλια  Ε. Λινάρδου  Κ. Ταβερναράκη 
  Ε. Ελευθεριάδης  Μ. Λιόντος  Δ. Τρυφωνόπουλος 
  Φ. Ζαγουρή  Κ. Λόγα  Ε. Φούντζηλα 
  Ι. Καραϊτιανός  Ε. Μαραγκούλη  Ν. Χαραλαμπάκης 
  Μ. Καραμούζης  Γ. Μεμεκίδου  Χ. Χριστοδούλου 
  Α. Καραμπεάζης  Ι. Μούντζιος   
  Α. Καρκανιάς Δ. Μπαφαλούκος  
  Ν. Κεντεποζίδης  Ι. Μπουκοβίνας   
  Σ. Κόκκαλη  Α. Νικολαΐδη   
  Ε. Κοντοπόδης  Γ. Οικονομόπουλος   
  Ι. Κοραντζής  Π. Οικονομοπούλου   
  Α. Κούτρας  Δ. Παπαμιχαήλ   
  Α. Κυριαζόγλου  Ε.Ι. Περδικούρη   
  Α. Κωτσάκης  Γ. Πισσάκας   
 

Επιτροπή Κρίσης Εργασιών


Χ. Ανδρεάδης
Α. Βαγιωνάς
Γ. Ζαρκαβέλης
Δ. Ζιώγας
Ε. Καμπλέτσας
Η. Κοττέας
Α. Κούτρας
Ε. Λιανός
Γ. Μηλάκη


Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών


Α. Γρίβας
Ε. Λάλλα
Σ. Μπάκα
Η. Μπομπολάκη
Δ. Ντουφεξής
Σ. Ξυνόγαλος
Ε. Τιμοθεάδου
Χ. Χριστοφυλλάκης